Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 17 2018

kbowosl
kbowosl
Potrzebuje mężczyzny, który eksploduje, kiedy pomyśli, że może mnie stracić.
— Gabrielle Sollis
Reposted frompieprzycto pieprzycto viawhatkatefeel whatkatefeel
kbowosl
kbowosl
Wierzę w używanie piosenek do powiedzenia pewnych rzeczy.
— I NIGDY NIE PRZESTANĘ.
Reposted fromMooonroe Mooonroe viatysiace-mysli tysiace-mysli
kbowosl
2143 7373
Reposted fromAng3ll Ang3ll viatysiace-mysli tysiace-mysli

February 11 2018

kbowosl
polubiłam Cię za bardzo i troszkę mnie to przeraża, że znów mnie to zgubi
— hyphaeoflove
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viaoutoflove outoflove
kbowosl
kbowosl
Nie wierzę w przypadki bo takowe nie istnieją. Podobne dusze zawsze na siebie trafią. Świat z pozornie nieznaczących zdarzeń, będzie im układał drogę do siebie tak długo, aż w końcu się spotkają. Kiedy ktoś ma się pojawić w naszym życiu, to się pojawi. Zadba o to każda gwiazda i każdy obłok na niebie.
Reposted fromniewychowana niewychowana viaoutoflove outoflove
6189 a28f 500
Reposted fromsensuoussirens sensuoussirens viaolivierk olivierk
kbowosl
kbowosl

Mężczyźni jak ognia boją się uzależnionych od nich kobiet. Taka kobieta nie ma własnych zainteresowań, własnego zdania. Staje się lalką, a zabawki po prostu się nudzą. 

— Magdalena Kordel - "48 tygodni"
kbowosl
 Lubiła prowokować intelektualnie. Od tego się zaczęło. Od słownych gier. Aluzyjek przemycanych zgrabnie w wypowiedziach. Lubię ten rodzaj igrania, to dotykanie siebie przez słowa... 
Reposted fromboro boro viawhatkatefeel whatkatefeel
kbowosl
kbowosl
Nie chciałabym być najpiękniejszą kobietą świata, nie chciałabym być idealna, dystyngowana, wspaniała czy wzorowa. Chcę być pasjonująca...
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viawhatkatefeel whatkatefeel
kbowosl
0229 fb5b
Reposted from777727772 777727772 vialoveandsex loveandsex
kbowosl
0568 d292
Reposted fromgplyr gplyr via777727772 777727772
kbowosl
Czy tak będzie już zawsze, że kochać będę kogoś kto nie może być mój?
Reposted fromwetryagain wetryagain via777727772 777727772
kbowosl
kbowosl
Musisz pokazać, że Ci zależy. Musisz pokazać, że tego chcesz. 
Nie chciałam nic więcej poza tym, by ta relacja po prostu przetrwała te wszystkie próby, na które ją oboje wystawiliśmy.
Reposted fromsoplica soplica via777727772 777727772
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl